Mózg podobnie jak reszta naszych organów wymaga pewnej stymulacji i codziennych ćwiczeń. W przeciwnym wypadku jego praca może być zaburzona i mniej efektywna. W usprawnieniu współpracy między neuronami lewej i prawej półkuli mózgowej pomoże z pewnością kinezjologia edukacyjna.

Czym jest kinezjologia edukacyjna?

Najogólniej rzecz ujmując, jest to zaawansowana metoda gimnastyki mózgu. Objawia się ona w ten sposób, że bazuje na prostych ćwiczeniach fizycznych, do których wykonania trzeba zaangażować nie tylko ciało, lecz także umysł. Nieskomplikowane czynności fizyczne takie jak mimowolne kreślenie ósemek w powietrzu czy naprzemienne ruchy dłoni mogą przynieść zupełnie zaskakujące rezultaty terapeutyczne. Chodzi głównie o postępy w nauce szkolnej i możliwość dłuższego skupienia uwagi na realizacji wyznaczonego zadania.

Kto w pierwszej kolejności powinien z niej skorzystać?

Metoda ta dotyczy przede wszystkim:

• uczniów, u których diagnozuje się kłopoty z nauką czytania i pisania.
• dzieci, które cierpią na dysleksje, dysortografię czy dyskalkulie.
• osoby, które chorują na ciężką postać nadpobudliwości psychoruchowej tak zwane ADHD.
• dzieci, które słabiej przyswajają sobie informacje, ze względu na słabszą wydolność pamięciową.
• wszyscy, którym zależy na tym, by ich mózg pozostał w jak najlepszej kondycji przez długie lata.

Korzyści płynące z kinezjologii edukacyjnej?

Po pierwsze jest to metoda całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna, więc nie ma obaw, że wywoła ona u najmłodszych jakąkolwiek traumę psychiczną. Wspomniana gimnastyka służy przede wszystkim wyciszeniu emocjonalnemu i jest rodzajem zabawy, która ma pobudzić nasz mózg do jeszcze wydajniejszej pracy. Dzięki kinezjologii można poprawić koordynację wzrokowo ruchową i motorykę manualną.

Poza tym powyższe ćwiczenia przyczynia się do podniesienia samooceny u uczestników i pozytywnie oddziałują na ich zdolność kreatywnego myślenia. Dzięki regularnym ćwiczeniom u dzieci z problemami edukacyjnymi znika odczucie stresu i napięcia psychicznego, gdyż już nie boją się porażki i złych ocen.