Logopedia, czyli nauka dotycząca prawidłowego rozwoju i kształtowania mowy, zajmuje się takimi problemami, jak zaburzenia głosu, trudności związane z artykulacją i komunikacją, czy różnorodne wady wymowy. Pod skrzydła logopedy najczęściej trafiają dzieci, u których nadal kształtuje się aparat mowy, a u których zaczynają pojawiać się pierwsze nieprawidłowości. Dobry logopeda przeprowadza wywiad z pacjentem, diagnozuje go, planuje przebieg terapii i nadzoruje postępy. Na rynku pojawia się obecnie coraz więcej książek logopedycznych, które doskonale sprawdzają się jako uzupełnienie terapii. 

Logopedia — literatura dziecięca

Książki logopedyczne znaleźć można w dobrych księgarniach edukacyjnych, stacjonarnie lub przez Eduksięgarnie. Ich przekrój jest ogromny. Dostępne są propozycje dla najmłodszych, jak i specjalistyczne lektury przeznaczone dla osób zajmujących się logopedią na co dzień w sposób profesjonalny. Literatura skierowana dla dzieci to zazwyczaj gry i zabawy, które jednocześnie rozwijają zdolność komunikacji. Na rynku znajdziemy zarówno pozycje przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, które najczęściej mają za zadanie uwrażliwienie na dźwięk i wspomaganie ćwiczenie mowy, jak i literaturę dla uczniów w wieku szkolnym, która wspomoże naukę poprawnego pisania i czytania. Książki dla najmłodszych są zazwyczaj bogate w kolorowe rysunki i nierzadko zawierają również płytę CD, która urozmaica proces nauki. Stopień trudności zadań można dobrać bezpośrednio pod dziecko i jego indywidualne potrzeby. Pracy z takiego typu książkami może podjąć się zarówno rodzic, jak i nauczyciel, a także oczywiście logopeda. Istnieją książki konkretnie skierowane do dzieci, które wykazują zaburzenia z komunikacją językową. Są to w szczególności uczniowie, którzy borykają się z autyzmem, zespołem Downa, czy porażeniem mózgowym. Książka logopedyczna pomaga w takim przypadku w ćwiczeniu komunikacji i zachęca do tworzenia poprawnych wypowiedzi. Ponadto znajdziemy również książki przeznaczone dla dyslektyków. Co więcej, istnieją również pozycje dla tych, którzy posługują się dwoma językami w stopniu natywnym. W tym wypadku literatura logopedyczna wspierała będzie drogę do dwujęzyczności. Do ciekawych tytułów z zakresu logopedycznej literatury dziecięcej zalicza się np.  „Układanki lewopółkulowe”,  „Co to? Kto to? Ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem”, czy „Pytam i odpowiadam – zestaw dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej”.

Logopedia — literatura specjalistyczna

Głównym zadaniem każdego specjalisty jest stałe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności. Z tego powodu warto nabyć odpowiednią literaturę i z niej korzystać. Aby dobrze działać w praktyce, istotne jest dogłębne zapoznanie się z teorią. Wiele jest na rynku pozycji, które dotykają podstawowych zagadnień z zakresu wad wymowy, problemów komunikacyjnych, czy też prawidłowej artykulacji głosek. Niemało jest też książek, których tematami są nowatorskie badania i odkrycia z dziedziny logopedii. Wielu logopedów decyduje się na nabycie specjalistycznych dzienników, które pomogą w zaplanowaniu terapii i będą świetnym sposobem na uporządkowanie najważniejszych informacji. Ciekawe lektury polecane specjalistom to przykładowo „Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” lub „Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego”. Przydatna literatura praktyczna to np. „Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej i innych)”, czy „Test do badań przesiewowych dla dzieci w wieku przedszkolnym”.