Specjalnie zaprojektowany dziennik pozwoli z powodzeniem dokumentować i porządkować poszczególne etapy pracy specjalisty. Dziennik stworzony został z myślą o logopedach i zawiera rubryki w odniesieniu do pracy na tym stanowisku. Wyjątkowa oprawa graficzna sprawi, że z łatwością usystematyzujesz codzienną pracę i ułatwisz sobie planowanie przyszłych działań. Dzięki systematycznemu wpisywaniu indywidualnego przebiegu zajęć z uczniem, sprawniej monitorujemy działania w trakcie pracy. 

Dziennik logopedy – funkcjonalność i zastosowanie 

Dziennik skonstruowany został z myślą o pracy w kilkuosobowych grupach oraz indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Dzięki specjalnym rubrykom z łatwością rozpiszemy tygodniowy plan zajęć, pozwalając sobie na jeszcze lepsze rozporządzanie czasem pracy. Plan pracy podzielony jest także na poszczególne okresy szkolne, umożliwiające planowanie działań i spotkań z uwzględnieniem świat kalendarzowych, okresów egzaminacyjnych i przerw związanych z wakacjami i feriami zimowymi. Dzięki podziałowi na poszczególne okresy będziemy w stanie lepiej dopasować zajęcia do potrzeb poszczególnych uczniów, umożliwia on także, sprawne rejestrowanie zajęć w toku całego roku szkolnego, odnosząc się do poszczególnych dni tygodnia. Ważną funkcją dziennika jest ułatwienie odnotowywania opisów diagnoz logopedycznych, wraz z zaleceniami specjalisty oraz umożliwienie logopedom zapisania przesiewowych wyników badań, prowadzonych na konkretnych grupach lub oddziałach. W dzienniku logopedy znajdzie się także miejsce na uwagi nauczycieli wspomagających ucznia i pracujących z nim oraz kontakty z rodzicami, których perspektywa pozwala przyjrzeć się z bliska funkcjonowaniu dzieci w domu i sytuacjach poza szkołą. W niektórych przypadkach okaże się to bardzo pomocne, bowiem zdarza się, że uczniowie mający problem z wymową podczas lekcji w szkole mogą zdecydowanie lepiej radzić sobie w środowisku domowych (i odwrotnie). 

Dziennik logopedy – zajęcia grupowe oraz indywidualne 

Dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze Dziennik umożliwia sporządzanie dokumentacji z zajęć terapii logopedycznej w grupach oraz ćwiczeń indywidualnych. Dokumentacja postępów poszczególnych uczniów oraz uzupełnianie opinii logopedycznych jest bardzo ważne, w momencie gdy zależy nam na coraz lepszych wynikach naszych podopiecznych. O efektach prowadzonej terapii będzie świadczył nie tylko zapis podejmowanych w trakcie terapii czynności, ale przede wszystkim, odnotowanie usprawnień aparatu mowy, które zaszły u danej osoby, w konkretnym odcinku czasu. Taki rodzaj monitorowania, pozwoli jeszcze efektywniej zaplanować działania w poszczególnych przepadkach. Dziennik logopedy ułatwi zapisywanie innych działań prowadzonych przez specjalistów. Wielu logopedów uczestniczy w pracy zespołów pomocowych w ramach działań psychologiczno-pedagogicznych lub opracowuje program indywidualnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniami o upośledzeniu intelektualnym lub niepełnosprawności. Dziennik z pewnością usprawni prowadzenie tego typu działań. Korzystając z dziennika logopedy z łatwością odnotujesz swoje aktualne uwagi oraz spostrzeżenia dotyczące poszczególnych dzieci, biorących udział w terapii, uporządkowując swoją wiedzę i nie gubiąc się w gąszczu otaczających nas informacji. Dziennik posiada specjalną drutowaną, kartonową oprawę, cechującą się trwałością i odpornością na ewentualne uszkodzenia, cały projekt wykonany jest w formacie A4.